Selected Publications

Journal articles

Koszowy, M., Oswald, S., Budzynska, K., Konat, B., & Gygax, P. (2022). A Pragmatic Account of Rephrase in Argumentation: Linguistic and Cognitive Evidence. Informal Logic, 42(1), 49-82.

Juszczyk, K., Konat, B., & Fabiszak, M. (2022). Speakers who metaphorize together–argue together: Interaction between metaphors and arguments as a dynamic discourse phenomenon. Metaphor and the Social World, 12(2), 245-269.

Wierzba, M., Riegel, M., Kocoń, J., Miłkowski, P., Janz, A., Klessa, K., Konat, B., … & Marchewka, A. (2021). Emotion norms for 6000 Polish word meanings with a direct mapping to the Polish wordnet. Behavior Research Methods, 1-16.

Visser, J., Konat, B., Duthie, R., Koszowy, M., Budzynska, K., & Reed, C. (2020). Argumentation in the 2016 US presidential elections: annotated corpora of television debates and social media reaction. Language Resources and Evaluation, 54(1), 123-154.

Lakens, D., Adolfi, F. G., Albers, C. J., Anvari, F., Apps, M. A., Argamon, S. E., Konat, B., … & Zwaan, R. A. (2018). Justify your alpha. Nature Human Behaviour, 2(3), 168-171.

Lawrence, J., Snaith, M., Konat, B., Budzynska, K., & Reed, C. (2017). Debating technology for dialogical argument: Sensemaking, engagement, and analytics. ACM Transactions on Internet Technology (TOIT), 17(3), 1-23.

Lawrence, J., Park, J., Budzynska, K., Cardie, C., Konat, B., & Reed, C. (2017). Using argumentative structure to interpret debates in online deliberative democracy and erulemaking. ACM Transactions on Internet Technology (TOIT), 17(3), 1-22.

Reed, C., Budzynska, K., Duthie, R., Janier, M., Konat, B., Lawrence, J., … & Snaith, M. (2017). The argument web: An online ecosystem of tools, systems and services for argumentation. Philosophy & Technology, 30, 137-160.

Ćwierz, K., Cossengue Casimiro, R., & Konat, B. (2017). Różnice leksykalne w wypowiedziach zwolenników i przeciwników dopuszczalności aborcji-analiza anglojęzycznych grup w serwisie Facebook. Investigationes Linguisticae, 37, 34-43.

Book chapters

B. Konat (2016), “«Może być źle ale może być też bardzo dobrze». Niepewność i niedosłowność w wypowiedziach młodych Polaków dotyczących ich przyszłości zawodowej”, Niedosłowność w języku. Język a komunikacja 37:187–197. [url]

B. Konat, K. Juszczyk (2015), “Multimodal communication in career coaching sessions: lexical and gestural corpus study”, Empirical Methods in Language Studies 37:193–211. [url]

M. Fabiszak, B. Konat (2013), “Zastosowanie korpusów językowych w językoznawstwie kognitywnym”, Metodologie językoznawstwa 1:131–142. [url]

I. Kokorniak, B. Konat (2012), “Agent or Experiencer? A Search for the Subject Role in the MentalVerb Myśleć ’Think’ in Polish”,Cognitive Processes in Language 77-86. [url]

Conference articles

B. Konat, K. Budzynska, P. Saint-Dizier (2016), “Rephrase in Argument Structure”, Foundations of the Language of Argumentation COMMA 2016 Workshop. [url]

B. Konat, J. Lawrence, J. Park, K. Budzynska, C. Reed (2016), “A Corpus of Argument Networks: Using Graph Properties to Analyse Divisive Issues”, 10th edition of the Language Resources and Evaluation Conference (LREC2016). [url]

K. Budzynska, M. Janier, J. Kang, B. Konat, C. Reed, P. Saint-Dizier, M. Stede, O. Yaskorska (2015),“Automatically identifying transitions between locutions in dialogue”, 1st European Conference on Argumentation (ECA 2015), 2:1-18. [url]

M. Fabiszak, A. Hebda, B. Konat (2012), “Dichotomy between private and public experience: The case of Polish wierzyć ‘believe‘”, Online Proceedings of UK-CLA Meetings, 164–176. [url]

B. Konat (2010), “Zakulisowe poznawanie językoznawstwa kognitywnego”,Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne, 5:96–102.

B. Konat (2010), “Nowe nurty w językoznawstwie kognitywnym. Jak koncepcja usytuowania społeczno-kulturowego uzupełnia założenie o poznawczym charakterze języka?”, Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne, 4:190–197