Publications

Journal articles

J. Visser, B. Konat, R. Duthie, M. Koszowy, K. Budzynska, Ch. Reed (2019) Argumentation in the 2016 US Presidential Elections: Annotated corpora of television debates and social media reaction, Language Resources and Evaluation, Springer. [url]

J. Lawrence, M. Snaith, B. Konat, K. Budzynska, Ch. Reed (2017), “Debating Technology for Dialogical Argument: Sensemaking, Engagement and Analytics”, ACM Transactions on Internet Technology, 17(3). [url]

J. Lawrence, J. Park, B. Konat, K. Budzynska, C. Cardie, Ch. Reed (2017), “Using Argumentative Structure to Interpret Debates in Online Deliberative Democracy and eRulemaking”, ACM Transactions on Internet Technology 17(3). [url]

Ch. Reed; K. Budzynska; R. Duthie; M. Janier; B. Konat; J. Lawrence; A. Pease; M. Snaith, (11 May, 2017) “The Argument Web: An online ecosystem of tools, systems and services for argumentation”, Philosophy & Technology(pp. 1-24) .DOI:10.1007/s13347-017-0260-8. [url]

K. Budzynska, B. Konat, M. Koszowy (2016), “Korpusowe metody badania logosu i etosu”, Zagadnienia Naukoznawstwa 3 (209), pp. 385-404. [url]

K. Szymanek et al. (2016), “Co to jest dobry argument? Metoda dyskursu eksperckiego w badaniach nad argumentacją”, Zagadnienia Naukoznawstwa 3 (209), pp. 313-330. [url]

B. Konat (2016), “The Structure of Idealization in Chomsky’s Generativist Theory”, Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 108: 204–216.  [url]

Book chapters

B. Konat (2016), “«Może być źle ale może być też bardzo dobrze». Niepewność i niedosłowność w wypowiedziach młodych Polaków dotyczących ich przyszłości zawodowej”, Niedosłowność w języku. Język a komunikacja 37:187–197. [url]

B. Konat, K. Juszczyk (2015), “Multimodal communication in career coaching sessions: lexical and gestural corpus study”, Empirical Methods in Language Studies 37:193–211. [url]

M. Fabiszak, B. Konat (2013), “Zastosowanie korpusów językowych w językoznawstwie kognitywnym”, Metodologie językoznawstwa 1:131–142. [url]

I. Kokorniak, B. Konat (2012), “Agent or Experiencer? A Search for the Subject Role in the MentalVerb Myśleć ’Think’ in Polish”,Cognitive Processes in Language 77-86. [url]

Conference articles

B. Konat, K. Budzynska, P. Saint-Dizier (2016), “Rephrase in Argument Structure”, Foundations of the Language of Argumentation COMMA 2016 Workshop. [url]

B. Konat, J. Lawrence, J. Park, K. Budzynska, C. Reed (2016), “A Corpus of Argument Networks: Using Graph Properties to Analyse Divisive Issues”, 10th edition of the Language Resources and Evaluation Conference (LREC2016). [url]

K. Budzynska, M. Janier, J. Kang, B. Konat, C. Reed, P. Saint-Dizier, M. Stede, O. Yaskorska (2015),“Automatically identifying transitions between locutions in dialogue”, 1st European Conference on Argumentation (ECA 2015), 2:1-18. [url]

M. Fabiszak, A. Hebda, B. Konat (2012), “Dichotomy between private and public experience: The case of Polish wierzyć ‘believe‘”, Online Proceedings of UK-CLA Meetings, 164–176. [url]

B. Konat (2010), “Zakulisowe poznawanie językoznawstwa kognitywnego”,Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne, 5:96–102.

B. Konat (2010), “Nowe nurty w językoznawstwie kognitywnym. Jak koncepcja usytuowania społeczno-kulturowego uzupełnia założenie o poznawczym charakterze języka?”, Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne, 4:190–197