Contact

E-mail: bkonat ”at” amu . edu .  pl

Address: 

Zakład Logiki i Kognitywistyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Psychologii
ul. Szamarzewskiego 89a
60-568 Poznań
tel. (0 61) 829 2322