Teaching

Current courses

Dyżury w r.a. 2019/2020:

pn 11:00-14:00 i pt 9:00 -11:00, AB, Pokój 97 (ew. Lab 110).

Proszę o wcześniejszy kontakt e-mailowy.

 

 

Teaching

Językoznawstwo ogólne 08-KODL-JOG

Językoznawstwo kognitywne 08-KODL-JEK

Laboratorium II: Badania korpusowe 08-KODM-LABB

Laboratorium V: Automatyczne przetwarzanie tekstu 08-KODM-LABPT4 (B_KONAT_NLP_Sylabus_170206)

Seminarium magisterskie 08-KODM-MGR3

Seminarium licencjackie 08-KODL-SEL2

 

Teaching Experience
Faculty of English, Adam Mickiewicz University in Poznań, 2013 -2014.

  • Scientific methodology for linguists (in English).

Institute of Psychology, Adam Mickiewicz University in Poznań, 2013 -2014, 2016-2017.

  • Logic, Introduction to philosophy, Introduction to linguistics (in Polish).

Institute of Philosophy, Adam Mickiewicz University in Poznań, 2008 – 2013.

  • Logic, Logical semiotics, Philosophy of XX century, Biological foundations of behaviour (in Polish). Introduction to Cognitive Linguistics (in English).