Teaching

Current courses

 

 

 

Past courses

2017/SZ Laboratorium II: Badania korpusowe 08-KODM-LABB

2017/SZ Językoznawstwo kognitywne 08-KODL-JEK

2018/SL Laboratorium V: Automatyczne przetwarzanie tekstu 08-KODM-LABPT4

2018/SL Językoznawstwo ogólne 08-KODL-JOG

2018/SL Seminarium magisterskie 08-KODM-MGR3

2018/SL Seminarium licencjackie 08-KODL-SEL2

2017/SL Laboratorium V : Automatyczne przetwarzanie tekstu 08-KODM-LABPT4 (Sylabus Automatyczne przetwarzanie teksu)

 

Teaching Experience
Faculty of English, Adam Mickiewicz University in Poznań, 2013 -2014.

  • Scientific methodology for linguists (in English).

Institute of Psychology, Adam Mickiewicz University in Poznań, 2013 -2014, 2016-2017.

  • Logic, Introduction to philosophy, Introduction to linguistics (in Polish).

Institute of Philosophy, Adam Mickiewicz University in Poznań, 2008 – 2013.

  • Logic, Logical semiotics, Philosophy of XX century, Biological foundations of behaviour (in Polish). Introduction to Cognitive Linguistics (in English).